De afgelopen jaren is het belang van privacybescherming al maar toegenomen. Dit hangt samen met onder andere strengere wet- en regelgeving, meer aandacht in de media, en toegenomen privacy-verwachtingen bij een breed spectrum van actoren – van aandeelhouders en toezichthouders, B2B en B2C, tot hactivisten en influencers.

Hoe staat het met de zorg voor privacy in uw organisatie? Welke persoonsgegevens worden er binnen uw organisatie verwerkt? Zijn alle privacy-risico’s goed in kaart gebracht? Is men op alle niveau’s zich bewust van die risico’s. Zijn er afdoende maatregelen getroffen en werken die (nog steeds)? Een goed ingeregeld systeem van privacybescherming opent juist nieuwe mogelijkheden, zoals e-commerce, Big data, profiling, en distributed cloud- en edge computing.

MKB Security helpt u bij het bereiken van de vereiste compliance tot aan het realiseren van cruciaal concurrentievoordeel. Door het oplossen van een concreet probleem tot aan het structureel op vereiste niveau brengen van de privacybescherming.

  • AVG-volwassenheidsmeting
  • Privacy beleid en privacyverklaring
  • Privacy awareness in uw organisatie
 
  • Data protection impact assessment (DPIA)
  • Register van verwerkingen
  • Privacy by design and default
  • Verwerkersovereenkomsten
  • Meldplicht datalekken
  • Rechten van betrokkenen